Meteen naar de content

Gratis Verzending binnen NL & BE

Intellectuele eigendomsrechten

Als u van mening bent dat Zaya Shop inbreuk heeft gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, raden wij u aan contact met ons op te nemen via de onderstaande procedure.

A. PROCEDURE VOOR HET MELDEN VAN INBREUKEN OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:

Het is ons beleid om (1) de toegang tot alle inhoud (inclusief, zonder beperking, tekst, afbeeldingen en foto's) (gezamenlijk "Inhoud") waarvan wij te goeder trouw menen dat deze inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, te blokkeren of te verwijderen na ontvangst van een conforme kennisgeving; en (2) herhaaldelijke overtreders te verwijderen en hun dienstverlening stop te zetten.

Als u van mening bent dat Content die zich op de website bevindt of via de website toegankelijk is, inbreuk maakt op het auteursrecht of dat uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, stuur dan een kennisgeving van inbreuk met de volgende informatie naar de hieronder vermelde aangewezen agent:

1. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom dat volgens u is geschonden op of via de website, inclusief de registratienummers voor dergelijk materiaal, indien van toepassing.

2. Identificatie van de Inhoud die volgens u inbreuk heeft gemaakt op het geïdentificeerde auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom, met inbegrip van (a) een beschrijving van de manier waarop het materiaal in kwestie gebruik maakt van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom op een manier die inbreuk vormt, en (b) een beschrijving van waar het materiaal in kwestie zich bevindt op of in de website, met voldoende details zodat wij het bestaan van het materiaal binnen de website kunnen verifiëren;

3. Uw contactgegevens, waaronder uw volledige naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.

4. Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom niet is toegestaan door de houder van het auteursrecht, zijn vertegenwoordigers of de wet.

5. Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de rechthebbende bent of bevoegd bent om namens de rechthebbende op te treden; en

6. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de rechthebbende op te treden.

B. ZODRA DE JUISTE BONAFIDE INBREUKMELDING IS ONTVANGEN DOOR DE AANGEWEZEN AGENT:

Het is ons beleid om de vermeende inbreukmakende inhoud te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken.

C. PROCEDURE OM DE AANGEWEZEN AGENT EEN TEGENBERICHT TE BEZORGEN:

Als wij van mening zijn dat de Content die werd verwijderd of waartoe de toegang werd geblokkeerd, geen inbreuk maakt, of wij van mening zijn dat wij het recht hebben om dergelijke Content te plaatsen en te gebruiken van de eigenaar van de rechten, de agent van de eigenaar, of krachtens de wet (inclusief als eerlijk gebruik), sturen wij een tegenbericht met de volgende informatie naar de hieronder vermelde aangewezen agent:

1. Identificatie van de Content die is verwijderd of uitgeschakeld, inclusief een beschrijving van waar het betreffende materiaal op de website verscheen voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld.

2. Een verklaring van ons, op straffe van meineed, dat wij te goeder trouw geloven dat de Content is verwijderd of geblokkeerd als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van de betreffende Content.
3. Onze contactgegevens, inclusief volledige naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.

4. Een verklaring van ons dat wij instemmen met de jurisdictie van de federale rechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin ons adres zich bevindt.

5. Onze elektronische of fysieke handtekening.

Indien een tegenbericht wordt ontvangen door de Aangewezen Agent, kunnen wij een kopie van het tegenbericht sturen naar de oorspronkelijke klagende partij om die partij te informeren dat wij de verwijderde Inhoud binnen 10 werkdagen kunnen vervangen of kunnen stoppen met het uitschakelen ervan. Tenzij de eigenaar van de rechten een rechtszaak tegen het lid aanspant, kan de verwijderde inhoud naar eigen goeddunken binnen 7 tot 12 werkdagen of langer na ontvangst van de tegenkennisgeving worden vervangen of de toegang daartoe worden hersteld.

Merk op dat volgens artikel 512(f) van de DMCA een persoon die opzettelijk een verkeerde voorstelling geeft van de inbreukmakende inhoud of activiteit, aansprakelijk kan worden gesteld voor schade, met inbegrip van de honoraria van advocaten.


U kunt klachten indienen door een e-mail te sturen naar info@zaya-shop.nl

30 Dagen Retourbeleid

Gratis verzending

7 op 7 klantenservice

Veilig afrekenen