Meteen naar de content

Gratis Verzending

Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

 

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Zaya Shop. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Zaya Shop. Zaya Shop biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Dienstvoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of makers van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website opent of gebruikt. Door de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de Website niet betreden en de Diensten niet gebruiken. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan onze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de laatste versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u de website blijft gebruiken of bezoeken nadat er wijzigingen zijn geplaatst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze wijzigingen.

ARTIKEL 1 - VOORWAARDEN VAN DE ONLINE SHOP

Door in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waarin u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waarin u woont en ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige familieleden deze website te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag de Dienst niet gebruiken in strijd met de toepasselijke wetgeving in uw land (met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Schending van een van de voorwaarden leidt tot onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN HET BEDRIJF

MK Agency
Eeminckwegel 2A
Wetteren
9230
België
Registratienummer: 0719413267
BTW-Nummer: BE0719413267

 

ARTIKEL 3 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden verzonden en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken en (b) wijzigingen om te voldoen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd verzonden via netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst, gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst, of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De in deze Overeenkomst gebruikte kopjes dienen uitsluitend voor het gemak en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet.

 

ARTIKEL 4 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze website is op eigen risico.

Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht de informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website te volgen.

 

ARTIKEL 5 - WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN DE PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derden voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Dienst.


ARTIKEL 6 - PRODUCTEN OF DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten kunnen alleen online beschikbaar zijn via de Website. Deze producten of diensten zijn mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren correct worden weergegeven op uw computerscherm.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een bepaalde persoon, geografische regio of land te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment met een product te stoppen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is nietig indien verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt aan uw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de dienst worden gecorrigeerd.ARTIKEL 7 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen die via dezelfde klantenrekening of met dezelfde kredietkaart zijn geplaatst en/of bestellingen met hetzelfde facturerings- en/of leveringsadres. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij het plaatsen van de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen door dealers, wederverkopers of distributeurs naar eigen goeddunken te beperken of te verbieden.

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

 

ARTIKEL 8 - OPTIONELE INSTRUMENTEN

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden die wij niet controleren, beheersen of waarop wij geen invloed hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn", zonder garanties, verklaringen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.

Elk gebruik van optionele tools die via de Website worden aangeboden is op uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waarop de tools door de desbetreffende externe leveranciers worden aangeboden.

Wij kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief het uitbrengen van nieuwe tools en middelen). Op dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.ARTIKEL 9 - BANDEN MET DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze Website kunnen u leiden naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verifiëren of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij garanderen of aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie verricht. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de betreffende derde partij.


ARTIKEL 10 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN.

Als u specifieke inzendingen indient (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) in antwoord op onze uitnodiging of creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen online, per e-mail, per post of anderszins indient (gezamenlijk "Opmerkingen") zonder onze uitnodiging, gaat u ermee akkoord dat wij de Opmerkingen die u bij ons indient te allen tijde onbeperkt kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen, of (3) te reageren op opmerkingen.

Wij kunnen, zonder daartoe verplicht te zijn, Inhoud controleren, bewerken of verwijderen die wij, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten, of die de intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerkrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw Commentaar geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal of computervirussen of andere malware bevat die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kan verstoren. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders of ons of een derde partij misleiden wat betreft de oorsprong van een Commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door u of door derden geplaatste commentaren.ARTIKEL 11 - PERSOONSGEGEVENS

Het verstrekken van persoonlijke informatie via de Shop is onderworpen aan ons Privacybeleid.

 

ARTIKEL 12 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan informatie op onze website of in de Dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Geen enkele vermelde update- of vernieuwingsdatum in de Dienst of op een verwante website mag worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.ARTIKEL 13 - VERBODEN GEBRUIK

Naast alle andere verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is het u verboden de Website of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken een onwettige activiteit uit te voeren of daaraan deel te nemen; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsverordening, regel, wet of plaatselijke verordening te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) intimideren, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op grond van geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap; (f) valse of misleidende informatie verzenden; (g) virussen of andere kwaadaardige code uploaden of verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet verstoort of kan verstoren; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) om te spammen, phishen, pharming, spinnen, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet te compromitteren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen indien u een van de verboden gebruiken schendt.ARTIKEL 14 - AFWIJZING VAN GARANTIE; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat het gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment zonder kennisgeving kunnen stopzetten.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Dienst op uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die u via de Dienst ter beschikking worden gesteld, worden geleverd (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals zij zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen het Bedrijf, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, partners, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij op basis van overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst of enig product verkregen via de Dienst, of voor enige andere claim die op enige wijze verband houdt met het gebruik van de Dienst of enig product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige Inhoud of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige Inhoud (of producten) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de Dienst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.ARTIKEL 15 - SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord om Bedrijf en onze moeder, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar wordt verwezen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.ARTIKEL 16 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, en zal een dergelijke vaststelling geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.ARTIKEL 17 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de Beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten of als u stopt met het gebruik van onze website.

Indien u, naar ons eigen oordeel, een voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft of wij vermoeden dat u deze niet naleeft, kunnen wij deze Overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of wij kunnen u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.ARTIKEL 18 - GEHELE OVEREENKOMST

Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden en enig beleid of operationele regels die door ons op deze Site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, zonder beperking, alle eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zal niet worden uitgelegd in het nadeel van de partij die de tekst heeft opgesteld.ARTIKEL 19 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Europese recht.ARTIKEL 20 - WIJZIGINGEN VAN DE DIENSTVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Wanneer u onze Website of de Dienst blijft gebruiken of betreden na de bekendmaking van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.ARTIKEL 21 - Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Zaya Shop, zijn gelieerde ondernemingen of een van hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of leveranciers van inhoud of diensten aansprakelijk zijn jegens u voor enige directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, verliezen of oorzaken die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met het gebruik of onvermogen tot gebruik of uitvoering van de site of de inhoud en materialen of functies op de site of met de toegang tot de site, zelfs indien Zaya Shop of zijn agent of dergelijke persoon op de hoogte is gebracht van dergelijke schade.ARTIKEL 22 - CONTACTINFORMATIE

U kunt contact met ons opnemen via:

E-mail: info@zaya-shop.nl

Telefoon: +31635259645

Adres: Eeminckwegel 2A, 9230 Wetteren

30 Dagen retourbeleid

Gratis verzending

7 dagen per week klantenservice

Veilig afrekenen